THỜI  GIAN HỌC

 

 

 
THÔNG BÁO    
 
Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình (14-11-2014)
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình    1.   Đối tượng và thời gian đăng ký a. Đối tượng: -     Sinh viên đại học khóa khóa 02, khóa 03, khóa 04. -&...
Xem thêm
 
THÔNG TIN HỌC VỤ-TỐT NGHIỆP    

Xem thêm

Xem thêm

 

 
 
VĂN BẢN MỚI    
 
Xem thêm
 
 
 
TIN GIÁO DỤC    
 
Xem thêm

 

  Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp tại HUFI và hiện nay bạn đang: